Welkom op DorpsbelangenRoderwolde.nl

Welkom op de website van Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot.

Op deze site vindt u informatie over wat er zoal te doen is in Roderwolde e.o. Maar ook links naar verschillende verenigingen en ondernemers in Roderwolde op het gebied van sport, cultuur en recreatie.


Nieuwe items

Meer informatie over onderstaande onderwerpen. In een aantal gevallen: zie pagina Nieuws.


fietsoriënteringsrit 2016

Fietsorënteringsrit 2016


NIEUW Poster hennepcriminaliteit

In samenwerking met de politie heeft de gemeente een poster ontwikkeld waarin mensen verzocht worden vermoedens van hennepteelt te melden.

Onderwerpen op de poster:

Voor alle informatie op de poster: klik hier


Flint van Jan en Aaltje Douwes

Tijdens de Algemene Halfjaarlijkse Ledenvergadering van Dorpsbelangen in november 2015, gaf Jan Douwes aan dat zij op hun stuk grond aan de Achtersteweg nog een grote veldkei hadden liggen. De familie Douwes is verhuisd naar Roden, had het stuk grond verkocht en zou de flint graag aan het dorp schenken. Zij hoopten dat Dorpsbelangen er een mooi plekje voor zou kunnen vinden. Al tijdens de vergadering werd door een aantal aanwezigen geopperd dat een plekje ergens bij de haven wel een goed idee zou kunnen zijn.

De flint op zijn plek

We moesten echter beter weer afwachten, omdat het een veldkei van globaal 1 bij 2 meter betrof en we niet wisten hoe diep deze in de grond zat. Eind mei was het pad ver genoeg opgedroogd en kon de steen verplaatst worden. Bertus Jansma werd bereid gevonden om met de kraan de flint te verplaatsen en zo kwam hij op donderdag 26 mei bij de haven te liggen. Hij ligt keurig waterpas en kan prima als tafel worden gebruikt door de uitrustende fietsers. We hebben hem gelijk maar even ingewijd met een drankje en een hapje!

De flint ingewijd

Familie Douwes en Bertus Jansma bedankt!


Welzijn in Noordenveld

Welzijn in Noordenveld stimuleert vrijwilligerswerk door het organiseren van activiteiten, het geven van informatie over vrijwilligerswerk of het zoeken naar een vrijwilliger. Klik hier om naar de Facebook pagina van Wezijn in Noordenveld te gaan.


Notulen notulen ALV 19 november 2014

Via deze link kunt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 19 november 2014 inzien. klik hier


Interview 2 met wijkagent

Wij kregen een tweede artikel opgestuurd met betrekking tot woninginbraken. Ook staat daarin een vooraankondiging van de zogenaamde "heterdaadoefening". Voor het hele artikel: klik hier


Zomerinbraken

De politie van gemeente Noordenveld heeft geconstateerd dat er de afgelopen periode een stijging is geweest van het aantal woninginbraken in de gemeente. De zogeheten ‘flippermethode’ is hierbij een veelgebruikte methode. Bij deze methode ‘flippert’ de inbreker een pasje of stukje plastic tussen de deur en het kozijn waardoor de dagschoot wordt ontsloten. U kunt dit eenvoudig voorkomen door de deur op het nachtslot te draaien of een anti-inbraakstrip aan te brengen. Daarnaast heeft er in de gemeente een babbeltruc plaatsgevonden. Bij deze methode bellen onbekenden bij u aan en gebruiken ze een smoes om binnen te komen. Vervolgens proberen ze bij u binnen buit te maken. Laat dus nooit onbekenden uw huis binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. Zie voor meer informatie het gehele artikel: Zomerinbraken


Foto's zeskamp 20 juni 2015

Op de pagina "foto's'" staat een linkje naar de fotoreportage van de zeskamp 2015.


De Wôlmer
Nummer 122 en 123 zijn nu online beschikbaar.


Laatste wijziging 2 augustus 2016